• Medicinteknik  ”4 Man Delivery”

    Medicinteknik ”4 Man Delivery”

    På uppdrag av en stor tillverkare i Kina så får vi genom vår partner i Tyskland medicintekniska sändningar där huvudkraven är extrem noggrannhet och precision genom hela leveranskedjan. Dessa globala och tidskritiska leveranser kräver skräddarsydda lösningar och dedikerat teamwork. Varje leverans sker med fyra kurirer på avtalat datum och tid.

    Vi har bland annat genomfört transporter enligt dessa specifikationer till Bergen i Norge och Sundsvall i Sverige.

    Comments are closed.