• Hemlig transport av BMW

    Alla transporter har sina unika utmaningar och lösningar. När BMW kontaktar oss och bokar transport mellan ett flertal mässor och event i Europa och Skandinavien så var själva transporterna inte mer än “business as usual”. Det som ställde särskilda krav på vår flexibilitet och säkerhet var att förtroendeuppdraget innebar att den bil, en BMW 750, ännu inte var offentlig utan skulle transporteras på ett sådant sätt att absolut ingen utomstående fick se den innan de visades upp för allmänheten.

    Transporterna av den nya BMWn till de olika mässorna krävde en skräddarsydd helhetslösning.

    Bilen hämtades i Belgien med en boxtrailer, som vi utrustade med specialbyggda ramper för att skydda den från insyn. BMWn fick dessutom vara klädd i en specialsydd strumpa. Med säkerhet och precision genomfördes transporterna, med start i Bara utanför Malmö där golftävlingen Nordea Masters European Tour erbjöd en VIP-visning av bilen. Vidare transporterades den sedan till mässor i Vilnius i Litauen, Riga i Lettland, Tallinn i Estland, Helsingfors i Finland, Oslo i Norge och slutligen levererades den till en mässa i Budapest i Ungern.

    Comments are closed.